Faktoring jest często uznawany przez klientów firmy faktoringowej jako narzędzie pozwalające na pozyskanie krótkoterminowego finansowania. Najważniejsza i w zasadzie jedyna postrzegana korzyść płynąca z uruchomionej umowy faktoringowej to szybsza i większa ilość środków finansowych na naszym koncie. Jednak w praktyce faktoring to znacznie więcej. Jest to cały mechanizm usprawniający obrót, podnoszący jego bezpieczeństwo i poprawiający płynność finansową w naszej firmie. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm powiązanym ze sobą korzyścią wynikającym z poprawnie wdrożonej umowy faktoringowej. Pierwsza to obniżenie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej a druga to poprawa zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Zarządzanie ryzykiem dzięki faktoringowi

Na początek odpowiednie zarządzanie ryzykiem prowadzonej działalności i jego poprawa na wielu płaszczyznach. Najważniejsza rzecz to weryfikacja kontrahentów oraz nadanie im odpowiednich limitów finansowania. Faktor w przypadku zastrzeżeń powinien nie tylko przekazać nam odmowną decyzję w zakresie nadania limitu, ale też wytłumaczyć z czego ona wynika. Jakie niebezpieczeństwa lub wątpliwości się pojawiają odnośnie badanego kontrahenta. Pozwoli nam to podjąć decyzję czy mimo to decydujemy się nadal z nim współpracować, czy modyfikujemy warunki współpracy biorąc pod uwagę nowo zdobyte informacje.

Faktor może też zaproponować dodatkowe zabezpieczenia które kontrahent musi udzielić jeżeli chce otrzymać odpowiednio wysokie limity kredytu kupieckiego. Poprawia to znaczenie nasze bezpieczeństwo jeżeli coś pójdzie nie tak i klient nie wywiąże się z płatności, a następnie rozpocznie proces restrukturyzacji lub co gorzej upadłości. Zabezpieczenia takie mogą wtedy być jedyną możliwością odzyskania naszych środków które inaczej zostały by na długi okres zablokowane lub wręcz całkowicie stracone.

Faktor który uczciwie podchodzi do współpracy powinien zaoferować nam w ramach zawartej umowy faktoringowej analizę zawieranych umów/kontraktów/zamówień. Po tak przeprowadzonej analizie wskazać nam ewentualne niebezpieczeństwa dotyczące odbioru towarów lub usług oraz warunków płatności tkwiących w zastanych zapisach. Następnie przedstawić odpowiednie modyfikacje tych zapisów, które wpłyną na poprawę naszej pozycji względem naszego kontrahenta. Ważne są też dokumenty które faktor wprowadza przy okazji finansowania faktur. Powinny one być tak sformułowane aby podnosiły bezpieczeństwo obrotu wszystkich stron oraz eliminowały jak najwięcej niedopowiedzeń i nieścisłości.

Kolejny element to monitorowanie i inkaso finansowanej faktury. To faktor ma za zadanie pilnować terminu płatności i przypomnieć o nim naszemu dłużnikowi. W przypadku braku terminowej spłaty wysłać monit oraz ustalić przyczyny braku spłaty. Następnie wysłać wezwanie do zapłaty ewentualnie wynegocjować korzystną ugodę oraz zapewnić dodatkowe zabezpieczenia. A jeżeli okaże się to konieczne przeprowadzić skuteczną egzekucję sądowo-komorniczą. Tu wszystkie czynności muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności i bez zbędnej zwłoki, tak aby jak najszybciej odzyskać nasze pieniądze.

Poprawa zdolności kredytowej dzięki faktoringowi

Jak widać jeżeli obie strony stosują się do ustalonych zasad współpracy to podnoszą one znacznie bezpieczeństwo naszego obrotu. I tu płynnie przechodzimy do tego w jaki sposób zawarta umowa faktoringowa poprawia zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Po pierwsze zapewnienie płynności finansowej sprawia nie mamy zaległości w płatnościach zarówno podatkowych jak i w stosunku do naszych kontrahentów. Po drugie odpowiedni proces weryfikacji klientów oraz poprawna dokumentacja obrotu i szybka oraz skuteczna windykacja sprawiają że struktura naszego bilansu jest poprawna. Bez większej ilości przeterminowanych sald które inaczej mogłyby nam ciążyć. Oba elementy są niezwykle ważne przy analizie naszej firmy przez każdy bank. Zwraca on bowiem uwagę nie tylko na nasze wyniki finansowe, ale również na naszą bieżącą sytuację związaną z regulowanie zobowiązań oraz to jak obsługiwany i rozliczany jest nasz portfel realizowanych zamówień. Jeżeli tu wszystko działa poprawnie łatwiej nam pozyskać kredyt lub leasing a nasza zdolność kredytowa jest wysoka. 

Jak widać faktoring nie wyklucza innych form finansowania, a jedynie je uzupełnia. Najkorzystniejsza sytuacja w firmie to miks różnego finansowania wykorzystywanego od odpowiednich celów. Faktoring mianowicie do poprawy bezpieczeństwa obrotu oraz zapewnienia płynności finansowej. Kredyt do finansowania większych inwestycji w szczególności tych długoterminowych. Natomiast leasing do finansowania wszelkiej maści środków trwałych.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ