Audyt IT to nieodzowny element zarządzania ryzykiem i skutecznością działania systemów informatycznych w dzisiejszym świecie biznesu. W ramach kompleksowego audytu informatycznego przedsiębiorstwa przeprowadza się kompleksowe badania wspierające firmyw utrzymaniu bezpieczeństwa danych i efektywności ich infrastruktury IT.

Poniżej znajduje się lista kategorii działań wchodzących w skład audytu informatycznego

Bezpieczeństwo i funkcjonalność systemów biznesowych

W ramach audytu bezpieczeństwa przegląda się ustawienia bezpieczeństwa systemów biznesowych, identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa danych i proponuje odpowiednie środki bezpieczeństwa. Funkcjonalny audyt sprawdza, czy systemy IT firmy działają zgodnie z założoną logiką biznesową, identyfikując obszary, które nie spełniają wymagań efektywności czy biznesowych.

Audyt wewnętrzny IT

Poprzez wsparcie w funkcjonowaniu i rozwoju systemów wewnętrznych audytu IT, pomaga się klientom utrzymać bezpieczeństwo swoich aktywów korporacyjnych. Usługi obejmują optymalizację procesów wewnętrznego audytu IT, rozwijanie narzędzi wspierających oraz profesjonalne wsparcie w konkretnych zadaniach, takich jak analiza masowych danych czy wykrywanie działalności oszukańczej.

Rewizje przed i po wdrożeniu systemów

W ramach rewizji przed wdrożeniem systemu stosuje się kompleksowe podejście, aby upewnić się, że firma wykonuje wszystkie niezbędne działania przygotowawcze. Celem jest zapewnienie, że nowy system spełnia oczekiwania interesariuszy, a niezbędne kontrole są rozwinięte i działają skutecznie. W trakcie rewizji po wdrożeniu, oprócz aspektów bezpieczeństwa, sprawdzana jest funkcjonalność systemu, aby w porę ujawnić ewentualne niezgodności z wymaganiami specyfikacji i potrzeb biznesowych.

Walidacja migracji danych i wsparcie

Usługi zapewnienia jakości migracji i walidacji migracji danych wspierają klientów w planowaniu i przeprowadzaniu migracji danych oraz w ich retrospektywnym testowaniu. Walidacja, czyli porównanie danych zebranych z systemu źródłowego i docelowego, jest przeprowadzana za pomocą oprogramowania do analizy danych, umożliwiając przetwarzanie dużych ilości danych bez przeszkód.

Audyt interfejsu systemów

Interfejsy między systemami niosą ze sobą poważne ryzyko inherentne. Dane mogą być utracone, zmienione, a nawet zduplikowane, co może istotnie wpłynąć na działanie systemów lub dane księgowe przedsiębiorstwa. Dzięki technikom audytowym można ujawnić błędy funkcjonalne oraz problemy zabezpieczeń interfejsów i proponować ulepszenia.

Identyfikacja konfliktów w prawach dostępu i zgodności

Separacja obowiązków (SoD) to kolejny obszar, gdzie pomaga się w identyfikacji problemów wynikających z złożonych struktur uprawnień dostępu i ustawień w systemach biznesowych. Współczesne systemy ERP często nie mogą być analizowane za pomocą prostych metod, dlatego wykorzystuje się różne narzędzia do analizy danych, posiadając wybitną wiedzę i narzędzia do audytu praw dostępu i SoD w systemie SAP.

Audyt zgodności

Podczas audytu zgodności sprawdza się, czy spełnione są wymagania określonego standardu międzynarodowego (np. ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, ISAE 3402, PCI DSS). Na podstawie wyników audytu można przygotować przedsiębiorstwo do certyfikacji lub audytu odnowienia. Takie certyfikacje wzmacniają zaufanie do firmy i przynoszą korzyści biznesowe wobec konkurencji.

Rewizja zapewnienia zleconych kontroli (ISAE 3402, SSAE)

Standardy audytorskie ISAE 3402 i SSAE 16 oceniają w formalnym raporcie projektowanie, wdrożenie i skuteczność działania kontroli IT w organizacjach świadczących usługi. Audyt jest przeprowadzany zgodnie z wymaganiami tych standardów.

Audyt zgodności z prawem związanym z IT

W ramach usług związanych z zgodnością prawno-informatyczną identyfikuje się, które przepisy dotyczą firmy i sprawdza zgodność przedsiębiorstwa z tymi regulacjami. Ostatecznie proponuje się działania mające na celu usunięcie braków i zapewnienie zgodności.

Bezpieczeństwo usług online i audyt społecznego inżynieringu (testy socjotechniczne)

Wsparcie w dostosowaniu się do zaleceń dotyczących kontroli nad usługami online dedykowanymi klientom. Przez ocenę zgodności usług firmy z wymaganiami instytucji, a następnie udzielenie praktycznych porad, pomaga się skutecznie dostosować do zaleceń.

Jakie przynosi to korzyści?

  • Pozyskanie jasnego obrazu potencjału tworzącego wartość, słabości i przyszłych wyzwań związanych z technologią informacyjną w organizacji.
  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do wczesnego rozpoznawania i zarządzania ryzykami wynikającymi z jego działalności.
  • Redukcja możliwości szkód finansowych wynikających z niezamierzonych lub celowych błędów lub złośliwych ataków zewnętrznych.
  • Niezależna weryfikacja odpowiedniego funkcjonowania systemów informatycznych przed organami nadzoru.

Audyt IT to kluczowa praktyka w dzisiejszym środowisku biznesowym, zapewniająca nie tylko bezpieczeństwo, ale także efektywność i konkurencyjność.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ