Polska jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych studentów, którzy chcą studiować i pracować w tym samym czasie. Obecnie polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Studenci zagraniczni decydują się na podjęcie nauczania w naszym kraju, z uwagi na fakt, że uczelnie wyższe zapewniają wysoką jakość kształcenia, a koszty utrzymania w Polsce są stosunkowo niskie. Dla młodych podjęcie pracy w trakcie nauki daje możliwość na zyskanie dodatkowych dochodów oraz na zdobycie bogatego doświadczenia.

Zatrudnienie studenta  – warunki

Studenci mają prawo do pracy w Polsce przez cały okres studiów, ale istnieją pewne ograniczenia. Studenci mogą pracować nie więcej niż 20 godzin tygodniowo podczas semestru akademickiego i nie więcej niż 40 godzin tygodniowo podczas wakacji. Właściciele firm najczęściej podpisują ze studentami umowę-zlecenie. Ten rodzaj umowy jest korzystny dla obu stron kontraktu. Dla pracodawcy oznacza niskie koszty zatrudnienia, dla pracownika możliwość pogodzenia pracy z nauką. W zależności od formy studiów w Polsce: wieczorowe lub stacjonarne, konieczne jest skonsultowanie się w sprawie uzyskania pozwolenia na pracę.

Dokumenty wymagane do zatrudnienia

Aby podjąć pracę w Polsce, studenci muszą posiadać następujące dokumenty:

 • Wiza studencka do Polski.

lub

 • Zezwolenie na pobyt w Polsce.

Jak znaleźć pracę?

Studenci mogą znaleźć pracę w Polsce na kilka sposobów:

 • Poprzez znajomych lub krewnych.
 • Poprzez ogłoszenia w serwisach społecznościowych, ogłoszeniach w lokalnych mediach,  forach pracy czy w gazetach.
 • Za pośrednictwem agencji pracy.
 • Na stronie lokalnego Urzędu Pracy

Dlaczego warto zatrudnić studentów zagranicznych?

W Polsce istnieje wiele ofert pracy dla studentów. Najczęściej studenci pracują w sektorze usługowym, takim jak restauracje, kawiarnie i hotele, oraz w handlu, takim jak sklepy i supermarkety. Przedsiębiorcy zatrudniający do pracy studentów mogą znacznie obniżyć koszty zatrudnienia. Często studenci nie mają doświadczenia zawodowego, ale świetnie posługują się w nowych technologiach, są kreatywni i otwarci na nowe rozwiązania. Zatrudnienie studentów jest również łatwym rozwiązaniem w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na pracowników w szczycie sezonu.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie dla studentów w Polsce zależy od kwalifikacji studenta, dziedziny pracy i regionu kraju.

Podatki i składki

Zatrudnienie studentów odbywa się na standardowych zasadach, z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących dla wszystkich obywateli naszego kraju, przy czym młodzi ludzie do 26 roku życia zwolnieni są z opłacania podatku. Decydując się na zawarcie umowy zlecenie, nie ma konieczności opłacania składek ZUS, odchodzą także koszty związane z urlopami i zasiłkami chorobowymi.

Dla studentów, którzy poszukują regularnego dochodu oraz większej stabilizacji idealną opcją jest zawarcie z przyszłym pracodawcą umowy o pracę. Korzyścią dla studenta będzie posiadanie w pełni opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego, urlopu czy możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń socjalnych. Kosztem pracodawcy będzie konieczność odprowadzenia składki emerytalnej, rentowej, chorobowej czy wypadkowej.

Korzyści z zatrudnienia dla studentów

Zatrudnienie w Polsce oferuje studentom następujące korzyści:

 • Możliwość zarobienia pieniędzy na życie.
 • Możliwość poznania polskiej kultury i języka.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w europejskiej firmie.

Ryzyko związane z zatrudnieniem

Zatrudnienie w Polsce może wiązać się z pewnym ryzykiem, takim jak:

 • Nielegalne zatrudnienie.
 • Niewypłacanie wynagrodzenia.
 • Niekorzystne warunki pracy.

Jak uniknąć ryzyka?

Aby uniknąć ryzyka związanego z zatrudnieniem w Polsce, studenci powinni przestrzegać następujących zasad:

 1. Pracować tylko dla legalnych pracodawców.
 2. Podpisać umowę o pracę z pracodawcą.
 3. Żądać wypłaty wynagrodzenia na czas i w pełnej wysokości.
 4. Zgłaszać się do organów państwowych w przypadku naruszenia praw pracowniczych.

Wnioski

Zatrudnienie w Polsce może być dobrym sposobem dla studentów na zarobienie pieniędzy, poznanie polskiej kultury i języka oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w europejskiej firmie. Jeśli wszystkie zasady i wymagania będą przestrzegane, zatrudnienie będzie bezpieczne i korzystne dla studentów. Korzystnym aspektem dla naszego kraju jest fakt, że studenci wnoszą wkład finansowy do naszego kraju. Oprócz opłat wnoszonych do Uczelni, dokonują Oni również opłat za mieszkanie, wyżywienie, prywatną opiekę lekarską czy rozrywki, które są wkładem finansowym do naszej gospodarki. Część osób po ukończeniu studiów pozostaje w naszym kraju, zasilając nasz rynek pracy jako pracownicy posiadający wysokie kwalifikacje.

Dodatkowe wskazówki dla studentów

Oto kilka dodatkowych wskazówek dla studentów, którzy chcą znaleźć pracę w Polsce:

 • Naucz się polskiego. Znajomość języka polskiego znacznie ułatwi poszukiwanie pracy.
 • Bądź przygotowany na to, że możesz potrzebować pomocy w znalezieniu pracy.

Więcej informacji: magfin.pl

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ