Kredyt różnego rodzaju to jedno z podstawowych narzędzi finansowych, które towarzyszy współczesnemu człowiekowi praktycznie przez całe jego dorosłe życie. Rozważając skorzystanie z niego każdy potencjalny kredytobiorca stawia sobie na samym początku kluczowe pytanie ” Czy mnie na to stać?” Naprawdę łatwo znaleźć na nie odpowiedź. 

Krok pierwszy – narzędzie do obliczania zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności kredytowej to narzędzie online, które pozwala osobom zainteresowanym uzyskaniem kredytu lub pożyczki oszacować, jaką kwotę mogą otrzymać na podstawie swojej sytuacji finansowej. Narzędzie to bierze pod uwagę szereg czynników, takich jak miesięczne dochody, wydatki, zobowiązania finansowe oraz inne czynniki wpływające na zdolność kredytową.

Kalkulator zdolności kredytowej odgrywa kluczową rolę w procesie kredytowym zarówno dla kredytobiorców, jak i instytucji finansowych. Dla potencjalnych kredytobiorców jest to narzędzie, które pozwala im zorientować się, ile mogą pożyczyć, nie narażając się na zbyt duże obciążenia finansowe. Dzięki temu mogą dokładnie zaplanować spłatę kredytu, unikając trudności w przyszłości.

Z kolei dla instytucji finansowych kalkulator zdolności kredytowej jest narzędziem oceny ryzyka. Pozwala on określić, czy dana osoba ma wystarczającą zdolność finansową, by spłacić zaciągnięty kredyt lub pożyczkę. To z kolei wpływa na podejmowanie decyzji o przyznaniu kredytu oraz na ustalenie warunków spłaty, takich jak oprocentowanie i okres kredytowania.

Krok drugi – wprowadzanie danych do kalkulatora zdolności kredytowej.

Żeby oszacować swoją zdolność kredytową do kalkulatora, wprowadzić należy następujące podstawowe dane związane z sytuacją materialną kredytobiorcy: 

  • łączny dochód netto gospodarstwa domowego (wyłącznie dochody udokumentowane)
  • ilość osób w gospodarstwie domowym
  • sumę kosztów utrzymania (czasami pozycja ta rozbita jest na kilka podpozycji np. czynsz, woda, gaz, elektryczność itp.) 
  • sumę innych zobowiązań w instytucjach finansowych (np. kredyty w innych bankach, obciążenie kart kredytowych, ich limity, poręczenia kredytowe)
  • inne stałe zobowiązania

Możliwe jest, że kalkulator poprosi o jeszcze inne, bardziej szczegółowe informacje. Te wymienione powyżej należą do najbardziej podstawowych. 

Następnie pora na wprowadzenie danych dotyczących samego kredytu. Tutaj do podstawowych należą:

  • okres kredytowania
  • stopa oprocentowania 

Na tej podstawie narzędzie jest w stanie policzyć przybliżoną wysokość miesięcznej raty kredytu, na jaką kalkulujący może sobie pozwolić i orientacyjną wysokość kredytu, jakiej bank będzie mu skłonny udzielić.  

Krok trzeci – skok z rzeczywistości wirtualnej do realnej.

Nie należy oczywiście zakładać, że na podstawie samych wyliczeń kalkulatora zdolności kredytowej bank przyzna kredyt. Będzie on weryfikować poprawność danych np. na podstawie zaświadczeń o dochodach, wyciągów z kont, rachunków za opłaty. Sprawdzi też historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy w BIK. Może okazać się, że ten sam kredytobiorca w różnych bankach będzie miał znacząco różną zdolność kredytową, a tej informacji w kalkulatorze online raczej nie znajdzie. Zależy to od metody, jaką instytucja finansowa ocenia zdolność kredytową i jakie parametry bierze przy tej ocenie pod uwagę. Sytuacja może się również zmienić po analizie dokumentów złożonych w baku. 

Aby więc realnie ocenić swoje możliwości, warto po skorzystaniu z kalkulatora zdolności kredytowej umówić się na spotkanie z doradcą w banku. Może się zdarzyć, że zostaną one wtedy ocenione wyżej niż zrobił to kalkulator. Zbliży to wówczas klienta banku o jeden krok do realizacji marzeń. 

Kalkulator zdolności kredytowej to nieocenione narzędzie, które umożliwia potencjalnym kredytobiorcom zrozumienie swojej sytuacji finansowej oraz oszacowanie kwoty kredytu, na którą mogą liczyć. Dla instytucji finansowych jest to istotne narzędzie do oceny ryzyka i podejmowania mądrych decyzji kredytowych. Niemniej jednak, warto pamiętać, że kalkulator ten dostarcza jedynie orientacyjnych wyników, a ostateczna decyzja kredytowa wymaga głębszej analizy ze strony ekspertów finansowych. Przed podjęciem decyzji o kredycie zawsze warto skonsultować się z profesjonalistami w dziedzinie finansów.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ