Pozew rozwodowy to najważniejszy dokument, którego złożenie w sądzie uruchamia całą procedurę podziału majątku, ustalenia opieki nad dziećmi, wysokości alimentów, a przede wszystkim prawnego zamknięcia związku małżeńskiego. Czy na przebieg tego procesu można się przygotować?

Skąd masz wiedzieć, jak się rozwieść?

Postępowanie rozwodowe rzadko kiedy należy do prostych i łatwych. Przede wszystkim bardzo często publiczna dyskusja o rozkładzie pożycia małżeńskiego i wszystkich innych aspektach życia związanych z rozwodem jest po prostu bardzo trudna. Sprawę rozwodową wiele osób przeżywa bardzo mocno, trudno tutaj o zapanowanie nad emocjami, które niejednokrotnie biorą górę nad racjonalnym oglądem sytuacji. Nawet w sprawie rozwodowej, w której oboje małżonkowie zgadzają się na rozwód, nie ma dzieci, a podział majątku nie stanowi osi sporu, często pojawiają się trudne emocje. Warto zdawać sobie z tego sprawę i spróbować się na to przygotować. Warto pomyśleć na przykład o wsparciu psychologa lub psychoterapeuty. Jeśli w związku są dzieci, tym bardziej warto to zrobić z myślą o nich i dla nich. Procedura rozwodowa dla dzieci to ogromne obciążenie i wsparcie profesjonalisty z pewnością będzie tutaj cenne. Warto także po prostu być bardziej wyczulonym na potrzeby i zachowania dzieci. 

Pozew rozwodowy — podstawowy dokument 

Pozew rozwodowy to dokument, który rozpoczyna postępowanie rozwodowe. Musi zostać on złożony do właściwego sądu okręgowego. Konieczne jest od razu także uiszczenie opłaty sądowej. Warto to zrobić jeszcze przed złożeniem wniosku, inaczej sąd będzie wzywał do zapłaty, co wydłuży okres oczekiwania na właściwe postępowanie. 

Sporządzenie pozwu nie jest szczególnie trudne, natomiast trzeba pamiętać o podaniu tutaj niezbędnych dla sądu informacji, które będą kluczowe przy przeprowadzeniu rozwoju. Przede wszystkim należy wskazać, czy rozwód ma przebiec z orzekaniem o winie, czy bez ustalania winnego. Ta druga wersja może oznaczać, że rozwód zostanie ogłoszony już po pierwszej rozprawie rozwodowej (oczywiście przy spełnieniu szeregu innych warunków). Wniesienie pozwu powinno się także wiązać ze wskazaniem, że nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające ogłoszenie rozwodu. Dla sprawy rozwodowej istotne jest także uzasadnienie, jakie znajdzie się we wniosku. Chodzi o dowody na całkowity rozpad pożycia małżeńskiego, brak więzi emocjonalnej, fizycznej, ekonomicznej. 

Przy przeprowadzeniu rozwodu  znaczenie będzie miał także wniosek o podział majątku, ewentualne alimenty, ustalenie opieki nad dziećmi (tutaj możliwe jest porozumienie rodzicielskie, o którym także trzeba poinformować sąd). 

Wszystkie te informacje będą miały znaczenie dla wyroku rozwodowego, jak i dla tempa przeprowadzenia rozwodu.

Sprawy rozwodowe — na co trzeba się przygotować?

Pozew rozwodowy uruchamia procedurę, która może mieć bardzo różny przebieg. Przede wszystkim właśnie z tej różnorodności scenariuszy warto zdać sobie sprawę. Przede wszystkim bowiem dla przebiegu sprawy będzie miało znaczenie porozumienie między małżonkami lub jego brak. Jeśli w treści pozwu rozwodowego znajdzie się wniosek o orzekanie o winie, samo ustalenie winnego rozpadu małżeństwa wydłuży procedurę. Walka o zasądzenie alimentów czy podział majątku również może przebiegać w skrajnie różnej atmosferze: od pełnego szacunku do siebie obu stron, po bezpośredni atak. Najtrudniejsze z reguły są natomiast sprawy, w których konieczne jest ustalenie losu wspólnych małoletnich dzieci. Zdecydowanie lepiej jest, jeśli odbywa się to za porozumieniem stron, a rodzice przed rozprawą sądową samodzielnie lub z pomocą mediatora dochodzą do kompromisu dotyczącego podziału opieki nad dziećmi i zobowiązań wobec nich. Tutaj jednak nie zawsze łatwo jest o porozumienie i niestety część pozwów rozwodowych opiekę nad dziećmi również zostawia do orzeczenia rozwodu przez sąd, co niestety jeszcze tylko wzmacnia walkę między małżonkami. 

Orzeczenie rozwodu

Orzeczenie rozwodu może nastąpić albo w bardzo krótkim czasie, albo czekać na nie można miesiącami. Wiele jednak zależy tutaj od samego pozwu rozwodowego i tego, co małżonkowie ustalą między sobą przed jego złożeniem. Im więcej decyzji zapadnie między nimi (porozumienie co do majątku, opieki nad dziećmi, rozwoju bez orzekania o winie), tym szybciej przebiegnie cały proces. Im mniejsza zgoda między małżonkami, tym większa szansa, że rozwód będzie się ciągnął długo. 

Co po wyroku rozwodowym?

Od wyroku sądowego można się oczywiście odwołać. Aby to było możliwe, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku strona musi zgłosić wniosek o uzasadnienie wyroku. Dopiero na jego podstawie można napisać apelację, na której złożenie każda ze stron ma 14 dni od momentu publikacji uzasadnienia do wyroku. Apelacja musi zostać przygotowana w oparciu o uzasadnienie, na podstawie którego można próbować wykazać błędy w postępowaniu. Jeśli strony nie złożą wniosku o uzasadnienie wyroku, przygotowanie apelacji jest właściwie niemożliwe. Warto o tym pamiętać, bo czasu po ogłoszeniu wyroku na zgłoszenie tego wniosku nie jest dużo. 

Materiał przygotowano na podstawie informacji pochodzących z portalu: Rozwód Wrocław

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ