Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z kosztami, które upadły będzie musiał ponieść. Nie można bowiem ogłosić upadłości na koszt Skarbu Państwa, a ktoś musi zapłacić za jej przeprowadzenie. W poniższym artykule opiszemy, jak rozkładają się opłaty na poszczególnych etapach ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Zwolnienie z opłat

Upadłość konsumencka jest stworzona głównie z myślą o ludziach ubogich, nieposiadających żadnego majątku i mających problemy związane z trwałą niemożnością podjęcia pracy zarobkowej. Konsument taki może starać się o zwolnienie przez sąd z opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w kwocie 30 zł. W tym celu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości należy złożyć również wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i dochodach.

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości

Każdy konsument, który posiada majątek i /lub osiąga dochody, będzie musiał pokryć koszt upadłości konsumenckiej. Pierwszy wydatek wiąże się z opłatą sądową od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ta opłata jest symboliczna i wynosi 30 zł.

Honorarium prawnika

Jeśli konsument decyduje się korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to dojdzie pierwszy poważniejszy koszt związany z honorarium prawnika. Cena ta jest ustalana indywidualnie. Na jej wysokość wpływ ma na ogół stopień skomplikowania sprawy i renoma kancelarii. Na ogół waha się w granicach od 5000 zł do kilkunasty tysięcy przy skomplikowanych sprawach.

Oczywiście wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można sporządzić samemu. Jednak opracowanie takiego wniosku, a szczególnie jego uzasadnienie jest dość skomplikowaną czynnością. Od tego, jak konsument uzasadni swój wniosek, zależy, czy uda Ci się ogłosić upadłość konsumencką.

Koszty postępowania po ogłoszeniu upadłości

Koszty postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależą w głównej mierze od czasu trwania postępowania. W celu obniżenia kosztów postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, od opłat zwolnione zostały wymagane w toku tego postępowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wynagrodzenie syndyka

Największą część kosztów w postępowania prowadzonym po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej stanowi wynagrodzenie syndyka. Wysokość jego wynagrodzenia zależy od wysokości funduszy masy upadłościowej, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu jego pracy, zakresu czynności podjętych w postępowaniu, stopnia ich trudności oraz czas trwania postępowania.

Wynagrodzenie syndyka wypłacane jest ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego, na podstawie postanowienia sądu i wydawanego najczęściej na zakończenie postępowania, tj. po złożeniu sprawozdania ostatecznego, projektu planu spłaty wierzycieli lub informacji o istnieniu podstaw do wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Gdy majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania

Jeżeli majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te tymczasowo pokrywa Skarb Państwa. Syndyk natomiast zwraca Skarbowi Państwa pokryte koszty niezwłocznie po wpływie do masy upadłości wystarczających na to środków (np. po sprzedaży domu konsumenta).

Jeśli do masy upadłości nie wpłyną środki wystarczające na zwrot Skarbowi Państwa pokrytych kosztów postępowania, do ich zwrotu w pełnej wysokości zobowiązany będzie konsument w ramach planu spłaty wierzycieli.

Jak widać oprócz zadłużenia wynikającego z niespłacenia kredytów gotówkowych, pożyczek online, czy innych zadłużeń konsument będzie obciążony sporymi kosztami wynikającymi z przeprowadzenia samego procesu upadłościowego.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ