Waluty eksporterów – czy to dobry sposób na inwestowanie w surowce?

Na rynku kontraktów terminowych często zachodzą niekorzystne zjawiska. Wysokie contango czy koszty rolowania to tylko niektóre z nich. Z tego powodu niektórzy inwestorzy szukają alternatywy dla instrumentów pochodnych. Jedną z nich jest kupowanie walut eksportujących surowce rolne i energetyczne. Czy jest to bezpieczna alternatywa, czy też należy się trzymać od niej z daleka?

Czym są popularne waluty surowcowe? 

Są to pieniądze emitowane przez banki centralne państw będących głównymi eksporterami wydobywanych surowców. Mogą to być płody rolne, ropa naftowa bądź złoto. Najczęściej do tej grupy zalicza się kraje: 

  • Australia – eksportuje rudy żelaza, węgiel i zboże. Wartość AUD jest silnie uzależnione od popytu ze strony Chin, dlatego kłopoty chińskiej gospodarki wpływają silnie na zachowanie się dolara australijskiego. 
  • Nowa Zelandia – żyje głownie ze sprzedaży płodów rolnych. To przede wszystkim mleko w proszku i produkty przemysłu mleczarskiego – to ponad 20% całego PKB kraju. 
  • Norwegia – jej gospodarka opiera się na wydobyciu ropy naftowej i gazu, które stanowią 60% norweskiego eksportu. 
  • Kanada – ceny ropy naftowej mocno wpływają na koniunkturę w Kanadzie, która posiada ogromne złoża tego surowca. Poza tym kraj jest w czołówce producentów złota. 

Zazwyczaj kursy walut tych krajów reagują silnie na ceny surowców, które są w nich wydobywane. 

Kilka słów o korelacji 

Korelacja oznacza silne powiązanie dwóch wartości. Może to być mocny związek pomiędzy walutą a ceną surowca. W tym przypadku mierzy się wartości tych czynników w określonych przedziałach czasu i na ich podstawie określa wartość korelacji. Współczynnik określa się w granicach od –1 do 1, przy czym im bliżej jedynki, tym korelacja jest silniejsza. Obserwując historyczne dane na temat powiązania dolara australijskiego i ropy zauważono silną korelację na poziomie 0,87 w cyklu dziesięcioletnim. Jest to dużo bardziej przydatne przy wyznaczaniu długoletnich trendów niż w przypadku krótkoterminowych zachowań na rynku. 

Gdzie można kupić waluty surowcowe? 

Waluty krajów eksportujących surowce można kupować dokładnie tak, jak instrumenty finansowe. Platformy brokerskie oferują aktualne notowania na rynku wymiany walut. Korzystanie z ich usług pozwala osiągnąć wysokie zyski osobom z dużą wiedzą makroekonomiczną. Jeśli marzysz o sukcesie na rynku forex, to ta oferta jest dla Ciebie! 

Co, jeśli pomimo wzrostu cen surowców kurs waluty się obniży? 

Taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa. Nawet jeśli w dłuższym terminie korelacja jest silnie dodatnia, to na skutek interwencji może zostać zerwana. Miało to miejsce na początku 2011 roku w Australii. Doszło tam do wystąpienia powodzi i bank centralny zrezygnował z podniesienia stóp procentowych. Osłabiło to wartość AUD pomimo rosnących cen surowców. 

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ