Jednym z najważniejszych elementów planowania czasu pracy w firmie jest oczywiście grafik pracy. To właśnie w tym dokumencie dokładnie określa się liczbę dni wolnych od pracy, liczbę tygodni, dni i godzin pracy, a także wszystkie zaplanowane urlopy, delegacje czy inne zdarzenia związane z osobami zatrudnionymi w firmie.

Można wręcz stwierdzić, że bez grafiku pracy prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest niemożliwe. W Kodeksie Pracy grafik nazywany jest rozkładem czasu pracy, a jego sporządzenie leży w gestii pracodawcy.

Kiedy trzeba stosować grafik pracy?

Grafik czasu pracy jest przydatny szczególnie w tych przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się zmienny rozkład czasu pracy, bądź grupową organizację pracy. Głównie dotyczy to firm działających w branży gastronomicznej, handlowej, hotelarskiej czy usługowej. Rozkład czasu pracy jest również niezbędny w przedsiębiorstwach transportowych oraz działających w branży produkcyjnej, zwłaszcza jeśli stosowane są w nich systemy zmianowe. Grafik potrzeby jest także w firmach zajmujących się dozorem, np. ochroniarskich.

Tworzenia grafiku czasu pracy – jak to zrobić?

Grafik czasu pracy może być stworzony przez pracodawcę lub przez upoważnione przez niego osoby, np. kierowników, managerów czy zarządzających poszczególnymi zespołami. Sporządzenie harmonogramu czasu pracy jest naprawdę trudne i trzeba na to poświęcić mnóstwo czasu i energii, dlatego warto sobie to ułatwić za pomocą programu do tworzenia grafików, dostępnego np. na stronie inewi.pl.

Harmonogram może być układany dla grupy pracowników lub dla jednego pracownika. Konieczna jest znajomość Kodeksu Pracy w zakresie dopuszczalnego wymiaru czasu pracy oraz koniecznego odpoczynku. Należy też pamiętać, że praca wykonywana ponad ustalone w kodeksie normy, zawsze zaliczana jest do godzin nadliczbowych – trzeba to uwzględnić w grafiku. Dopuszczalna jest forma pisemna lub elektroniczna, a okres, jaki powinien obejmować grafik, nie może być dłuższy niż okres rozliczeniowy i obejmować przynajmniej miesiąc. O zaplanowanym grafiku pracownicy muszą być poinformowani przynajmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w przyjętym harmonogramie.

Grafiki pracy online – szybko i wygodnie

Jak już wspomniano, pracę przy tworzeniu grafików można sobie ułatwić, korzystając z odpowiednich aplikacji – więcej na ten temat znaleźć można w artykule Grafik pracy on-line – funkcjonalność i wygoda. Największą zaletą takiego rozwiązania jest bardzo prosta obsługa, ponieważ czynności związane z tworzeniem harmonogramu są zautomatyzowane. Dostęp do grafiku online mogą mieć zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, którzy dzięki temu mają wgląd do ważnych informacji, takich jak liczba dni wolnych i nadgodzin.

Dzięki grafikowi tworzonemu online można zaoszczędzić mnóstwo czasu, ponieważ pozwala on również na dodawanie wszelkich nieobecności, związanych np. ze zwolnieniem lekarskim, urlopem wypoczynkowym czy okolicznościowym. Co więcej, aplikacja informuje o przekroczeniu normy czasu pracy oraz niezapewnieniu wymaganego przepisami czasu odpoczynku. Jest to z pewnością duże ułatwienie dla osoby, która odpowiada za sporządzanie harmonogramu.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ