Kredyt hipoteczny – umowa z bankiem na kilkadziesiąt lat zobowiązuje!

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego powinno być dobrze przemyślaną decyzją. To kredyt wieloletni, zaciągany z reguły na bardzo wysoką kwotę, który wiąże kredytobiorców z bankiem nawet na 20-30 lat. Optymalne warunki kredytowania, niska marża czy prowizja za przystąpienia do kredytu to podstawowe parametry, jakie kredytobiorcy powinni brać pod uwagę przy takim kredycie. Jak go wybrać?

Kredyt z solidnym zabezpieczeniem

Z perspektywy banku udzielającego kredytu hipotecznego jest to zobowiązanie z solidnym zabezpieczeniem, które stanowi hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej i wpisana do księgi wieczystej w sądzie. Jeśli doszłoby do sytuacji, w której kredytobiorca przestałby spłacać raty kapitałowo-odsetkowego takiego kredytu, bank może dochodzić swoich wierzytelności z nieruchomości, ponieważ jest wpisany do księgi wieczystej jako upoważniony do korzystania z hipoteki danego obiektu.

Poza tym kredyt hipoteczny może mieć liczne inne zabezpieczenia, jak np.:

·         ubezpieczenie na życie kredytobiorcy,

·         ubezpieczenie od utraty pracy,

·         ubezpieczenie pomostowe (ustanawiane do czasu uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej),

·         ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,

·         ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Warto przy tym dodać, że kredytobiorca starający się o kredyt hipoteczny zgodnie z postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego powinien mieć co najmniej 20 proc. wkładu własnego, przy czym połowa tego wkładu może być zastąpiona stosownym zabezpieczeniem.

Najważniejsze parametry kredytu

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, związanych z opłatami i prowizjami pobieranymi przez bank, a przede wszystkim z oprocentowaniem takiego zobowiązania. Warto przy wyborze kredytu zwrócić uwagę na takie jego parametry jak RRSO – Roczną Rzeczywistą Stopę Oprocentowania, która ujmuje wszystkie koszty, które poniesie docelowo kredytobiorca hipoteczny.

Najłatwiej będzie nam wybrać kredyt hipoteczny, korzystając z rankingu najlepszych ofert w danym czasie. Taką listę przedstawi dla klienta dobra porównywarka kredytowa. Dla zadanych parametrów kredytu  jego wartości i okresu spłaty, klient może zobaczyć, z jakim kosztem będzie wiązał się kredyt, w jakiej wysokości ratę będzie spłacał oraz jakie jest RRSO zobowiązania. Poza tym dobra porównywarka powinna dawać możliwość zobaczenia szczegółowych informacji o kredycie oraz pozwalać na złożenie wstępnego wniosku kredytowego online.

Porównywarka musi również wskazywać możliwy zakres dla kwoty pożyczki i okresu kredytowania, podstawowe wymagania względem potencjalnych kredytobiorców oraz reprezentatywny przykład kredytu hipotecznego, mieszkaniowego w danym banku. Pomaga to w podjęciu świadomej decyzji w zaciągnięciu kredytu hipotecznego w konkretnej instytucji kredytującej.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ