Pożyczka a kredyt – to jednak dwa różne produkty

Często można spotkać się z zamiennym używaniem dwóch pojęć, które w rzeczywistości mają zupełnie inne znaczenie. Nie inaczej jest w przypadku terminów kredyt i pożyczka. Choć w obu przypadkach mamy do czynienia z zobowiązaniem, to istnieje wiele czynników różnicujących wymienione produkty finansowe.

Pojęcie kredytu i pożyczki w świetle obowiązujących przepisów

Pożyczyć można prawie wszystko, a kredyt zawsze jest zobowiązaniem finansowym. Dlatego już na podstawie przedmiotu kredytu i pożyczki można stwierdzić, że nie są to pojęcia tożsame. Pożyczki udzielane są w firmach pożyczkowych i w innych instytucjach na podstawie ar. 720 Kodeksu cywilnego. W pierwszym paragrafie tego przepisu precyzyjnie wskazano, że umowa pożyczki jest dwustronnym porozumieniem, zawieranym pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą – ustnie lub pisemnie.

Pożyczkodawca w ramach umowy pożyczki zobowiązuje się do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych wyłącznie co do gatunku, w zamian za wynagrodzenie lub bez wynagrodzenia. Pożyczka wbrew powszechnemu przekonaniu nie musi być płatna, co udowadnia wiele firm pożyczkowych wymienionych w porównywarce  Pozyczkolog.pl, które mają w ofercie pierwszą darmową pożyczkę dla nowych klientów.

Pożyczkobiorca zaciągający takie zobowiązanie musi zaś zwrócić na rzecz pożyczkodawcy tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku, i tej samej jakości. Pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą mogą być dowolne osoby fizyczne lub prawne, niekoniecznie instytucje bankowe.

Definicja kredytu bankowego znajduje się w art. 69 ustawy Prawo bankowe. Jedną ze stron takiej umowy jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Kredytodawca zobowiązuje się do oddania do dyspozycji klienta na czas oznaczony określoną kwotę środków pieniężnych. Kredyt musi być spożytkowany zgodnie z celem umownym, o ile został on określony (w kredycie gotówkowym nie jest oznaczany tryb wykorzystania środków finansowych). Kredytobiorca z kolei zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z naliczonymi odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz do uiszczenia prowizji z tytułu przystąpienia do zobowiązania.

Różnice pojęciowe

Analizując definicje ustawowe pożyczki i kredytu, najlepiej widać, że to produkty znacznie różniące się względem siebie. Pożyczka może być udzielona dowolnej osobie fizycznej przez firmę prowadzącą działalność finansową, ale równie dobrze pożyczkodawcą może być też osoba prywatna. Kredyt udzielany jest tylko przez instytucje mające prawo do dokonywania czynności bankowych. Pożyczka jest udostępniana również bezpłatnie, a kredyt zawsze pociąga za sobą pewne opłaty. Umowa kredytowa musi mieć formę pisemną dla zachowania ważności, a umowa pożyczkowa już nie.

Comments are closed.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ